تمام مطالب برچسب : DVD

تکنولوژی

چرا سی‌دی و دی‌وی‌دی‌ها از مرکز به سمت بیرون رایت می‌شوند؟

هنگامی که شما یک سی‌دی یا دی‌وی‌دی رایت می‌کنید، ممکن است متوجه این نکته شده‌ باشید که اطلاعات همیشه از سمت مرکز دیسک به سمت بیرون درج می‌گردند. اما دلیل این اتفاق چیست؟ آیا واقعا فرقی می‌کند که داده‌ها برخلاف جهت و مانند صفحه‌های گرامافون ضبط بشوند؟ یکی از کاربران سایت پرسش و پاسخ Stack Exchange سوالی این چنینی مطرح کرده و جواب آن‌ را هم کارشناس فعال در این سایت بیان نموده‌ است: پرسش من چند روز پیش زمانی که داشتم دی‌وی‌دی رایت ‌می‌کردم برای اولین بار کنجکاو شدم که بدانم چرا سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌ها ذخیره‌سازی داده‌ها را از مرکز دیسک شروع می‌کنند و کار خود را به سمت لبه بیرونی آن به پایان می‌رسانند. لوح‌های قدیمی مانند صفحات […]